Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů  byl založen  28. ledna 1898 obecním představenstvem. Starostou obce toho času byl Krejčí Jan rolník. V obecní radě byli Horáček Antonín a Cihlář František st. rolníci. Přízeň svou sboru prokázali poskytnutím příspěvku na zakoupení hasičského nářadí z obecní pokladny a přispívajícími členy i nečleny SDH. Prvním předsedou sboru byl zvolen František Cihlář st. 59.let rolník, náčelníkem František Cihlář ml. rolník, jednatelem Josef Krejčí 45 let mistr krejčovský. Členové sboru jsou: Josef Horáček obchodník, František Cihlář rolník, Josef Odroušek rolník, František Papež obuvník, Antonín Langr tesař, František Pavlů rolník, František Pokorný zámečník, Josef Komárek slévač, Max. Cihlář slévač, Antonín Hemzal zámečník, Antonín Pelikán domkář, Jan Perout rolník, František Marek rolník, Jan Krejčí rolník, František Pernica rolník, Vladimír Nečas kovář, Cyril Škaroupka řidič, Augustin Ondra zámečník, Josef Kopecký dělník, Josef Pokoj slévač, Antonín Pavlů rolník, Antonín Pokoj rolník, Antonín Brychta zedník, Josef Pavlů rolník, Josef Pokorný zámečník a Josef Bohdan zámečník.

Ještě v roce 1898 zakoupena za přispění obecního představenstva čtyřkolová stříkačka za 930 zlatých od firny Hiller a syn v Brně. Později pak výzbroj pro 24 členu za 147 zlatých. Tímto byl zvýšen zájem o myšlenku hasičskou takže členů bylo 21. Výcvik sboru provedl František Ondráček četař hasičského sboru v Blansku, který každou neděli docházel do Spešova na cvičení.

9.září 1898 První požár, kterého se sbor zúčastnil v Rájci. Požár hlášen noční hlídkou Jos. Komárkem a Max. Cihlářem ve 12:30 h v noci. Požáru se zúčastnilo 22 členů. Vyhořela stodola a kůlna rolníka J. Michálka.

23.listopadu 1898. Druhý požár hlášen Josefou Kuželovou náčelníku Fr. Cihlářovi načež na poplachové oznámení odjelo k    požáru 18 členů do Blanska, kde hořela část továrny fy. K.& R. Ježek.

1899 – při valné hromadě nenastaly ve vedení sboru žádné změny. Sbor zakoupil látku na pracovní obleky, které zhotovil Josef Krejčí. Sbor se zúčastnil župního sjezdu ve Svitávce.

8.října ve 4:30 hod. vyhlášen požár v Karolíně. Sbor odjel k požáru s 18-ti členy. Shořela střecha a zásoby píce uložené na půdě domku.

20.prosince v 18:30 hod. hlásil požár Ludvík Cihlář na parní pile D. Druckra v Rájci. Požáru se sbor zúčastnil s 24 členy. Požárem byla zničena část továrny.